Уредбе

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години (Величина: 271.6 KiB) Објављено: 01.фебруара 2016 године

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години (Величина: 271.6 KiB) Постављено: 30. децембар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години (Величина: 126.4 KiB) Постављено: 18. децембар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години (Величина: 129.2 KiB) Постављено: 27. новембар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлуку о висини трошкова обележавања и регистровања животиња (Величина: 60.2 KiB) Постављено: 29. октобар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба o изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години (Величина: 67.3 KiB) Постављено: 29. октобар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлукa о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља (Величина: 135.8 KiB) Постављено: 28. октобар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива (Величина: 269.8 KiB) Постављено:  13. октобар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлука о изменама Одлуке о образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем споредних производа животињског порекла (Величина: 125.4 KiB) Постављено: 28. август 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Прилог 1. Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Величина: 673.9 KiB) Постављено: 18. август 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Величина: 223.1 KiB) Постављено: 18. август 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године (Величина: 1.5 MiB) Постављено: 15. август 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлукa o образовању Радне групе за анализу стања и предлагање мера за унапређење квалитета сировог млека (Величина: 82.2 KiB) Постављено: 8. јул 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредбa о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2014. годину (Величина: 316.6 KiB) Постављено: 24. април 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлукa о допуни Одлуке о образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем споредних производа животињског порекла (Величина: 72.8 KiB) Постављено: 17. април 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64 Уредба о утврђивању Годишњег програма саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину (Величина: 364.9 KiB) Постављено: 28. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлука о изменама Одлуке о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе (Величина: 217.6 KiB) Постављено: 19. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлукa о изменама Одлуке о висини накнаде у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (Величина: 128.9 KiB) Постављено: 17. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде у области средстава за заштиту биља (Величина: 173.3 KiB) Постављено: 17. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години(Величина: 195.8 KiB) Постављено: 17. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредбу о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2014. годину (Величина: 200.6 KiB) Постављено: 17. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Одлукa o образовању Радне групе за предлагање мера у вези са уклањањем споредних производа животињског порекла (Величина: 78.1 KiB) Постављено: 3. март 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2014. години (Величина: 263.6 KiB) Постављено: 24. фебруар 2014.

thumb_document-pdf-icon-49x64Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години (Величина: 186.3 KiB) Постављено: 31. јануар 2014.