Закони

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о задругама

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 ЗАКОН О СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

 

thumb_document-pdf-icon-49x64  Закон о вину

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о сточарству

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о ракији и другим алкохолним пићима

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о пољопривреди и руралном развоју

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о потврђивању међународне конвенције о заштити нових биљних сорти

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о безбедности хране

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о здрављу биља

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о органској производњи

 

thumb_document-pdf-icon-49x64 Закон о изменама и допунама закона о пољопривредном земљишту