ИПАРД-ПРАВИЛНИЦИ

Мера 1

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – Мера 1 Правилник

Мера 3

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства – Мера 3 Правилник

ИПАРД II – Јавни позиви – Ипард II јавни позиви