О нама

До 2010. године Институт ПКБ Агроекономик обављао је саветодавне и стручне послове на београдском подручју. У 2011. години указала се потреба да се саветодавни послови издвоје у једну функционалну целину и формира се Друштво за саветодавне и стручне послове у пољопривреди „Падинска Скела“ доо као зависно предузеће Института ПКБ Агроекономик.

Стручњаци запослени у ССПП Падинска Скела, баве се саветодавним пословима у пољопривреди, у оквиру тога сарађују са представницима локалне самоуправе, као и са научним институтима и пољопривредним факултетима, у циљу примене научних достигнућа у пољопривреди.

Кадровска структура: четири магистра пољопривредних наука (магистар агроекономије, магистар воћарства, магистар заштите биља и магистар ратарства), један дипл.инж. ратарства, један дипл. инж. сточарства и један дипл. инж. мелиорација.

Запослени ССПП Падинска Скела својим стручним способностима и залагањем пружају квалитетне услуге корисницима, а уз стално усавршавање побољшавају крајњи производ.

Пољопривредна саветодавна служба покрива шест општина (Палилула, Нови Београд, Земун, Сурчин, Обреновац и Гроцка).

opstine