Запослени

anka

Директор:
мр Анка Качаревић,
дипл. инж. ратарства

kd
Драгољуб Крајновић, дипл.инж.
стручни сарадник за сточарство
Комплетна радна биографија
oe
Елеонора Онћ – Јовановић,
дипл.инж.
стручни сарадник за заштиту биља
Комплетна радна биографија
mp
мр Младен Павловић
стручни сарадник за агроекономију
Комплетна радна биографија

мр Дејан Маринковић
стручни сарадник за воћарство
Комплетна радна биографија

Златко Вамповац
стручни сарадник за мелиорације
Комплетна радна биографија

Снежана Петровић
стручни сарадник за агроекономију