Објављен правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства. Овим правилником се детаљније прописују услови и потребна документација која је неопходна за обнову регистрације пољопривредног газдинства или регистрација новог газдинства.

У прилогу ове вести налазе се линкови који воде као тексту правилника и обрасцима који ће се примењивати и које ће пољопривредници бити у обавези да попуне приликом обнове или уписа новог газдинства у филијалама Управе за трезор.

Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације

Обрасци за регистрацију, обнову и пријаву промене података у РПГ